Câu hỏi 407: Nên đặt đầu dò máy cảm biến ẩm tự động thế nào cho đúng và cách thay đầu dò nếu bị lỗi?

Trả lời

–    Nên đặt đầu dò trong phòng ẩm nhất, thường là phòng cuối cùng của tâng đó. Đặt đâu dò ngay trung tâm phòng yến ở và cách thanh làm tổ 30-50cm. Nếu đầu dò bị lỗi thì phải thay mới bộ dò ẩm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *