Câu hỏi 406: Cách giữ ẩm tốt nhất?

Trả lời:

–    Để tạo độ ẩm đảm bảo cho nhà nuôi chim yến, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thiết bị tạo ẩm, thiết kế thông tầng và chuồng cu nhà nuôi chim yến. Ngoài ra việc bố trí hệ thống lỗ thông hơi nhà nuôi chim yên sẽ quyết định chính trong việc giữ ẩm bên trong nhà yến. Vì vậy, để giữ ấm tốt cho nhà nuôi chim yến cần tính toán lại số lượng và chủng loại thiết bị nên dùng tạo ẩm bên trong, bố trí các lỗ thông hơi cho đảm bảo thông thoáng nhưng không mất ấm.

Lưu ý: Độ ấm nên cài đặt ở mức tiệm cận dưới mức tối ưu, để khi điều kiện độ ấm bên ngoài cao sẽ không làm cho bên trong nhà nuôi yến độ ẩm tăng quá cao. Khi nhiệt độ trên 31 °C và độ ẩm trên 92% sẽ là điều kiện tối ưu cho nấm mốc phát triển.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *