Câu hỏi 405: Có nên dùng timer để hẹn giờ phun sương tạo ẩm bên trong nhà nuôi chim yến hay không?

Trả lời:

–    Có thể dùng timer. Tuy nhiên cách này người vận hành cần chủ động theo dõi và hiệu chỉnh cho phù hợp với điều kiện thay đổi của thời tiết. Tốt nhất nên dùng kiểm soát ẩm để điều khiển những máy móc tạo ẩm theo chế độ đã cài đặt.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *