Câu hỏi 402: Phun sương bằng nước máy, có clorin có ảnh hưởng gì đến nhà nuôi chim yến hay không?

Trả lời:

–    Nước máy có mùi clorin sẽ ảnh hưởng đến nhà nuôi chim yến. Tốt nhất, nếu sử dụng nước máy cần có bể chứa trung gian, để clorin bay hơi, hoặc sục oxy.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *