Câu hỏi 397: Tại sao cần phải thường xuyên hiệu chỉnh ẩm độ của điều khiển ẩm H91?

Trả lời:

–    Vì nhà yến mỗi giai đoạn hoạt động cần điều chỉnh độ ẩm cho phù hợp. Khi tổ nhiều thì cần ẩm nhiều nên tăng ẩm và lắp thêm máy tạo ẩm để tổ không bị rớt và tổ đẹp hơn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *