Câu hỏi 394: Nhà diện tích 300m2 thì cần bao nhiêu máy phun sương gà?

Trả lời:

–    Thông thường mỗi máy phun sương gà tạo ẩm được diện tích từ 30 – 40m2. Với diện tích 300m2 tốt nhất nên sử dụng từ 10 – 15 cái là phù hợp (số lượng máy cao hơn trung bình đế tăng tuổi thọ máy).

Lưu ý: Trong thời gian đầu mới vận hành, nên cài đặt độ ấm thấp từ 65% – 80%.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *