Câu hỏi 391: Hệ thống máy phun sương ly tâm con gà vào mùa khô khi cài đặt ở độ ẫm 80% thì máy thường chạy liên tục khiến máy dễ bị cháy? Vậy biện pháp khắc phục?

Trả lời:

Có 2 cách:

–    Tăng cường thêm máy phun sương gà (phun sương ly tâm) lên gấp đôi.
–    Tăng cường thêm hệ thống phun sương béc khi cần thiết. Đối với nhà sử dụng phun sương gà (phun sương ly tâm) để chủ động cho việc tạo ẩm vào mùa khô.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *