Câu hỏi 390: Hệ thống phun sương tạo ấm trong nhà nên sử dụng 1 loại phun sương béc hay kết hợp nhiều loại?

Trả lời:

–    Nên lắp kết hợp nhiều loại tạo ẩm béc, phun sương li tâm. Phun béc dùng tắm chim bên ngoài, còn bên trong nhà yến chỉ lăp đường dây phun sương béc sẵn khi nào lượng tổ nhiều thì lắp béc phun vào. Lưu ý, dùng béc tạo ấm phải lót bạt chống thấm hoặc hồ nước giả xả tràn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *