Câu hỏi 387: Độ ẩm lý tưởng trong nhà nuôi chim yến?

Trả lời:

–    Mục đích chính của độ ẩm là nhằm quyết định chất lượng tố. Theo lý thuyết, độ ẩm thích hợp cho chim yến phát triển bầy đàn và cho tổ đẹp là từ 80% – 95%. Tuy nhiên, thực tế thì việc vận hành nhà nuôi chim yến cần duy trì độ ấm ở mức thấp hơn 65% – 80% để tăng tuổi thọ của thiết bị, tránh bị mốc rêu thanh tả. Tùy giai đoạn phát triển nhà yến mà cần có sự điều chỉnh độ ầm cho phù hợp để tổ không bị rơi và đẹp hơn. Vì thế thời gian đầu vận hành nhà yến cũng không nên cho máy tạo ầm hoạt động quá cao.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *