Câu hỏi 385: Có cần tạo mùi cho chim non quen mùi khi rời tổ sẽ nhớ mùi mà tìm về hay không?

Trả lời:

–    Không cần, chỉ cần chăm sóc bảo trì nhà yến cho tốt thì nhà yên sẽ thu hút chim con mới trưởng thành các nhà khác trong khu vực đến ở lại. Việc giữ chim non của nhà yến của mình ở lại thường không mang lại hiệu quả cao.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *