Câu hỏi 384: Nhà nuôi chim yến cần để thoáng bao lâu cho giảm độ ẩm và mất mùi xi măng thì mới nên lắp đặt vật tư, thiết bị dẫn dụ đế giảm mùi xi măng và mốc gỗ?

Trả lời:

–    Tùy vào mùa mà thời gian này dài ngắn khác nhau, khi nhìn thấy nhà nuôi khô ráo là được. Muốn đẩy nhanh tiên độ thì có thể  dùng biện pháp xông nhà bằng quạt và lắp bóng đèn, kết hợp thăp đèn cầy với dứa (khóm).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *