Câu hỏi 383: Có nên dùng lòng trắng trứng trộn chuối chín để tạo mùi hay không?

Trả lời:

–    Việc dùng trứng gia cầm để khử các mùi khác đã được một số kỹ thuật dùng. Ở Indonesia người dân tự ngâm ngủ dung dịch tạo mùi có thành phần là trứng gia cầm. Chuối có thể dùng để dẫn dụ ruồi giấm. Còn việc dùng lòng trắng trứng trộn vói chuối để tạo mùi thì cần tìm hiếu thêm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *