Câu hỏi 382: Tại sao các nước như Indonesia, Malaysia đã không được phép dùng phân yến tạo mùi trong nhà yến, trong khi đó kỹ thuật Việt Nam vẫn đang dùng phương pháp này?

Trả lời:

Ở Việt Nam hiện nay việc đảm bảo vệ sinh, vệ sinh dịch tễ vẫn còn chưa được quản lý chặt chẽ như các nước khác nên việc dùng phân yên tạo mùi chưa hiện chưa có quy định cấm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *