Câu hỏi 379: Với một nhà nuôi chim yến thành công, nó phụ thuộc vào mùi như những kỹ thuật nói hay không? Nếu có thì nó đóng góp bao nhiêu phần trăm cho sự thành công đó?

Trả lời:

–    Không phụ thuộc hoàn toàn vào mùi. Một số nhà chim ở hoàn toàn tự nhiên không cần tạo mùi. Yếu tố thành công chính của nhà yến bao gồm rất nhiều yếu tố, chủ yếu là ở các khâu thiết kế, nắng không nóng, mưa không ôn, đối lưu thông thoáng. Sau đó là nội thất bên trong: gồm thanh giá tổ, hệ thống âm thanh, trong đó bố trí loa rất quan trọng, tiếp đến là chất lượng âm và cách chỉnh âm. về mùi: có 2 tác dụng chính là khử mùi và tạo mùi sinh cảnh nhà nuôi chim yến, việc sử dụng yến vụn là một biện pháp tương đối hiệu quả.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *