Câu hỏi 376: Cách pha chế hương liệu mùi dụ chim yến bằng nguyên liệu tự nhiên?

Trả lời:

–    Pha chế hương liệu tạo mùi dụ chim yến bằng nguyên liệu tự nhiên hiện nay chủ yếu là dùng phân chim yến đế tạo mùi sinh. Cảnh và dùng cám yến ngâm với nước qua đêm tạt lên tường nhà yên. Ngoài ra việc sử dụng các nguyên liệu khác đòi hỏi phải nguyên cứu và phân tích chuyên sâu.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *