Câu hỏi 371: Có cần khử mùi xi măng trong nhà yến hay không?

Trả lời:

–    Cần khử mùi xi măng trong nhà yến. Chim yến là loài có khứu giác khá nhạy. Đe mang lại hiệu quả dẫn dụ cao cho những nhà mới hoạt động thì cân phải khử mùi lạ, mùi xi măng, mùi sơn, mùi vôi. Có thể dùng sản phẩm Aci Trio thương hiệu TamCaoViet Pro để khử mùi lạ, mùi nhà mới. Đồng thời có thể tạo mùi sinh cảnh giống với những nhà nuôi yen bằng yến vụn 

Hình: Dung dịch khử mùi xi măng nhà yến Aci Trio, thương hiệu Tam Cao Viet Tro

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *