Câu hỏi 370: Làm sao để giữ được mùi đặc trưng khi đã có yến về sinh sống và làm tổ?

Trả lời:

–    Khi đã có yến về sinh sống và làm tổ nhiều thì đã có mùi nhiêu tự nhiên ổn định rồi, không cần tạo mùi nữa. Nếu lượng phân nhiều cần vệ sinh định kỳ hốt bỏ. Thời gian này cần kết hợp chăm sóc phòng chống thiên địch, chăm sóc quan sát máy móc hoạt động ổn định.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *