Câu hỏi 369: Làm thế nào để chỉnh âm tốt cho âm cửa miệng hang?

Trả lời:

–     Việc chỉnh âm miệng hang đạt là khi chim bay ra, bay vô miệng hang nhiều và không bị khựng ngay miệng hang. Tùy thuộc vào âm lượng to hay nhỏ, nếu to quá, chim sẽ bị khựng khi tới cửa, nếu nhỏ quá chim sẽ không xác định được đâu là cửa miệng hang đế bay vào.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *