Câu hỏi 367: Cách đo cường độ âm thanh?

Trả lời:

–    Âm thanh dẫn dụ nuôi chim yến gây ồn đối với ngưòi xung quanh là câu chuyện dài. Chính vì vậy việc xác định khu vực gây ôn là cần thiết, chọn vị trí có gây ảnh hưởng tiếng ồn và tiến hành đo. Việc đo độ ồn chính xác phải được thực hiện bởi Sở Tài nguyên & Môi trường hoặc Sở Khoa Học & Công nghệ, đo bằng thiết bị đo chuyên dụng, và đảm bảo tuân thủ theo QCVN 26:2010/BTNMT, cụ thể phương pháp đo theo TCVN 7878 Âm học và mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường.

Đối với trường hợp tự kiểm tra có thể đùng điện thoại thông minh có thể tải các ứng dụng về đo.

Hình: Thiết bị đo cường độ âm thanh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *