Câu hỏi 366: Trong cùng một nhà yến nhiều tầng, mỗi tầng sử dụng một âm ru khác nhau có được hay không?

Trả lời:

–     Để tăng hiệu quả dẫn dụ, trong cùng một nhà nuôi chim yến nên thống nhất sử dụng một loại âm ru, tránh tình trạng loạn âm, làm cho chim có cảm giác bất an.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *