Câu hỏi 362: Trên các nhóm facebook có chia sẻ rất nhiều âm thanh dẫn dụ chim yến mới, tôi có nên kiểm tra và thử nghiệm trên chính nhà nuôi của tôi không?

Trả lời:

–     Việc chia sẻ âm thanh dẫn dụ là một động thái tích cực giữa những người nông dân dẫn dụ chim yến, việc thử nghiệm âm mới trên nhà yến của chính chúng ta để chọn âm thanh phù hợp là một việc nên làm. Nhưng cần cân nhắc, việc.thay đối âm thanh dẫn dụ bước đâu sẽ có hiệu ứng âm mới, chim thấy lạ sẽ quân lượn, tuy nhiên người thử âm cần có những kỹ năng chỉnh âm ly cho phù hợp với âm thanh, kỹ năng quan sát biếu hiện và hiệu ứng của chim với âm thanh, để quyết định nên hay không nên thay thế âm đó sử dụng cho nhà nuôi chim yến của mình. Lưu ý nhà nuôi chim yến đang phát triển nên hạn chế thay đổi âm, ở những vùng cạnh tranh tốt nhất nên chọn một bộ ầm thanh tốt và duy trì và không nên thay đổi âm liên tục

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *