Câu hỏi 361: Vào những tháng cuối năm, ở miền Trung không phát triển đàn có nên tắt âm dẫn vào mùa này không?

Trả lời:

–    Không nên. Vì tập tính chim yến đã sinh sống trong ngôi nhà đã quen với cả hệ thống âm thanh như vậy, không nên tắt âm dẫn dễ làm ảnh hưởng, tạo cảm giác sợ hãi cho chim hiện đang ở trong nhà yến (cuối năm là thời điếm vắng chim).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *