Câu hỏi 358: Nhà yến âm ngoài có lẽ không quan trọng bằng âm dẫn, nếu âm ngoài chim đảo lượn nhiều nhưng âm dân không kéo đưọc chim vào nhà thì chim cũng không chịu ở. Có phải như vậy không chuyên gia?

Trả lời:

–     Nhà nuôi chim yến thành công sẽ hội tụ nhiêu yếu tố. Cũng như âm thanh, âm nào cũng có vai trò nhất định. Hệ thống âm thanh không chuẩn, thiết bị căn chỉnh không đúng thì chim cũng không chịu ở.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *