Câu hỏi 356: Mở âm thanh quá to làm chim chơi nhiều mà ít ở lại có đúng không?

Trả lời:

–    Không. Vì khi mở âm lượng lớn chim chỉ nghe tiếng ở xa và dạo chơi xung quanh nhiều, khó tiếp cận nhà. Âm thanh quá lớn sẽ bị bể tiếng ở cự 11 gần chim sẽ ít ở lại

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *