Câu hỏi 353: Một âm thanh tốt còn phụ thuộc vào cách điều chỉnh âm ly, vậy có những cách chỉnh âm ly như thế nào để nâng hiệu quả tối đa của âm đó?

Trả lời:

 Để chỉnh âm hiệu quả thì cần:

  1. Hiểu được âm thanh và thiết bị mình đang sử dụng:

+ Hiện nay âm thanh có 2 dạng tan số khác nhau:

  • Tần số 44.100 Hz (bass nhiều)
  • Tần số 48.000 Hz

+ Thiết bị, loa đang sử dụng:

  • Loa treble nhiều (tất cả nhũng dòng loa ru – loa thạch anh)
  • Loa bass nhiều (loa nam châm – lõi đồng)
  1. Sữ dụng âm ly chuyên dùng.
  2. Chỉnh âm theo đúng tần số âm thanh đang sữ dụng và thiết bị âm thanh đang dùng đê đạt được tần số tốt nhất.

=> Dây tín hiệu: phải đạt chuẩn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *