Câu hỏi 352: Có một số nhóm kỹ thuật, khi nhà mới vận hành chỉ dùng 1 loại âm thanh cho tất cả các âm ly (âm ngoài, âm dẫn, âm ru,…) sau đó phát triển bầy đàn mói dùng 2-4 âm thanh là có đúng không? Với cách này họ đã thành công, vậy giải thích như thế nào?

Trả lời:

–    Hiện nay có nhiều kỹ thuật sử dụng một âm cho tất cả các nhà nhưng cũng có kỹ thuật sử dụng 2 hay 4 âm cho nhà của mình. Khi sử dụng âm như vậy phải đánh giá được thực tế vùng chim như thế nào, điều kiện ra sao để linh động sử dụng âm cho hợp lý nhằm mục đích tăng bây đàn. Vậy nên việc sử dụng 1 âm, 2 âm, 3 âm hay 4 âm không ảnh hưởng gì tới chim yến

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *