Câu hỏi 350: Có người không dùng âm thanh mẹ con, vẫn dùng âm bầy đàn làm âm trong và nhà chim vẫn phát triển bình thường, tại sao lại như vậy?

Trả lời:

–    Dùng âm chỉ chiếm một phần trong sự thành công, quan trọng là bô trí hệ thống âm thanh làm sao không bị loạn âm và vang âm trong nhà, giúp chim thích nghi và ổn định.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *