Câu hỏi 348: Tại sao khi âm dẫn, ngoài tắt có hiện tượng chim nhốn nháo và bay ra ngoài trong đêm?

Trả lời:

–    Khi âm dẫn, ngoài tắt có hiện tượng chim nhốn nháo và bay ra ngoài trong đêm thì có 2 trường hợp như sau:
–    Vì chim mới vào nhà, hiện tượng tắt loa ngoài và loa dẫn sẽ làm chim không định hướng được môi trường hiện tại sẽ gây ra hiện tượng chim nhốn nháo và bay ra ngoài vào ban đêm.
–    Hệ thống loa rút thông tầng và loa dẫn không phù hợp, chim không xác định được hướng xuống và có thể ngủ tại miệng hang. Khi hệ thống âm thanh ngoài và âm dẫn tắt sẽ gây ra hiện tượng chim nhốn nháo và bay ra ngoài.

=> Khắc phục: Theo dõi & kiểm tra hệ thống loa dẫn và loa rút, căn chỉnh âm thanh, tăng cường thời gian hoạt động của hệ thống loa dẫn xuyên suốt thời gian vào mùa chim non mới ra bầy.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *