Câu hỏi 347: Nếu chỉ sử dụng âm ly ru chạy liên tục thì có cần cho âm ly nghỉ mát máy hay không? Và nghỉ như thế nào để không ảnh hưởng đến chim?

Trả lời:

–    Âm ly trong cần cho nghỉ để tăng tuổi thọ âm ly, thời gian nghỉ nên chọn khoảng thời gian chim đi ăn, ít chim trong nhà nuôi nhất, nghỉ chế độ luân phiên với âm ly dùng âm dẫn. Nếu nhà chỉ dùng 2 âm trong và ngoài, thì âm trong nên dùng 2 âm ly đế chạy luân phiên nhau, thiết bị sẽ tăng tuổi thọ đáng kể.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *