Câu hỏi 346: Cài đặt thời gian hoạt động của âm thanh ngoài như thế nào thì hợp lý?

Trả lời:

–   Hiện nay thông thường nhà yến cài 5 giờ – 19 giờ nhưng
–   Đối với khu dân cư thì mở theo quy định 6 giờ – 21 giờ, cài đặt thỉ 6 giờ – 19 giờ hoặc 19 giờ 30. Có một sô nơi câm vào giờ trưa nên việc cài đặt thời gian hoạt động âm thanh ngoài của nhà yến nên linh động tùy vào từng khu vực mà tránh xảy ra tranh chấp.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *