Câu hỏi 345: Nếu như dùng âm đó mà nhà chim ổn định thì cứ để vậy xài mãi không nên thay đỗi đúng không?

Trả lời:

–    Đối với nhà mới ổn định thì không cần thay đổi.

–    Còn với nhà lâu năm chim chậm lại nên thay mới, tùy theo mức độ chim mà điều chỉnh thay đổi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *