Câu hỏi 344: Âm thanh mẹ con và âm bầy đàn mở cùng nhau được không?

Trả lời:

–    Việc sử dụng 2 âm thanh cùng lúc là âm mẹ con và âm bây đàn cần phải có định hướng từ đầu, từ cách bố trí hệ thống loa, line âm thanh, để việc sử dụng 2 âm thanh làm âm ru trong nhà mang lại hiệu quả. Đó cũng là cách mà Công ty TNHH Tầm Cao Việt đang thực hiện.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *