Câu hỏi 343: Đã có những âm thanh dẫn dụ nào có tiếng của chim đầu đàn hay chưa?

Trả lời:

–    Hiện tại chưa có nhiều thông tin đề cập về vấn đề này. Việc xác định được chim đầu đàn đã khó; việc thu được tiếng gọi chim đầu đàn lại càng khó.
Hiện âm thanh dẫn dụ thường là tiếng gọi bầy đàn, tiếng gọi bạn tình, tiếng giao phối, tiếng chim mẹ, tiếng chim non…

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *