Câu hỏi 341: Âm thanh nhà yến có ảnh hưởng bao nhiêu % đến sự thành công nhà yến?

Trả lời:

–    Một nhà yến thành công cần hội tụ nhiều yếu tố. Theo quan điểm của cá nhân thì hệ thống âm thanh ảnh hưởng 30%, kỹ thuật thiết kế ảnh hưởng 50%, khử mùi yến không thích ảnh hưởng 10%, quản lý và vận hành nhà yến (thiên địch , điện, nước…) chiếm 10% còn lại. Trong 30% của hệ thống âm thanh, bao gồm chất lượng hệ thống, kỹ thuật bôố trí lắp đặt loa, và chất lượng âm thanh. Thì yếu tố chất lượng âm thanh dẫn dụ chiếm khoảng 10% cho sự thành công.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *