Câu hỏi 340: Nhà yến mới xây dựng cách một nhà yến thành công 8m có cần phát loa lục giác, loa lỗ to hơn âm thanh của nhà yến đã thành công không?

Trả lời:

–    Nhà yến mới cần phải có loa lục giác, loa phóng có thể có hoặc không, về âm lượng loa lục giác và loa lỗ âm lượng vừa đủ không cần phải mở lớn hơn nhưng phải đảm bảo quy định về tiếng ồn. Nhà cũ có bầy đàn ổn định, việc dẫn dụ yến tốt hơn so với nhà mới. Khi nhà mới mở lớn hơn, chim bay về nhiều nhưng số lượng ở lại thì rất ít. Giai đoạn đầu chim yến về khám phá nhà mới tuy nhiên sẽ không ở lại ngay vì môi trường chưa ổn định.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *