Câu hỏi 338: Nên dùng 1 file âm thanh đối với 1 usb hay kết hợp nhiều âm? Có người nói: Kết hợp nhiều file âm thanh, bỏ cả âm bầy đàn và âm mẹ con trong 1 usb rồi sử dụng cho nhà yến như vậy có được không?

Trả lời:

Nên dùng 1 file âm thanh đối với 1 usb. Mỗi âm sẽ có công dụng và tần số khác nhau, không nên dùng nhiều âm trong 1 usb.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *