Câu hỏi 337: Âm ru với âm bầy đàn khác nhau như thế nào?

Trả lời:

–   Âm ru thông thường bao gồm tiếng chim mẹ và tiếng chim con, âm thanh nhỏ, có tiếng ríu rít của chim non, chim con đói gọi chim bố mẹ, chim bố mẹ mang mồi về phát tiếng định vị tổ, gọi chim con. Âm bầy đàn thường là tiếng chim trưởng thành, tiếng to, rõ; tiếng chim gọi bạn tình, tiếng gọi bầy và tiếng tổng hợp của nhà yến nhiều chim yến.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *