Câu hỏi 336: Gắn tụ như thế nào mói đúng?

Trả lời:

–  Mắc nối tiếp với loa. Mắc loa vào amply, cho vận hành amply ở tần số cẩn đo, đo dòng điện qua loa và điện áp ở 2 đầu loa tính được cổng suất loa (p = ui) do cổng suất cần tính là công suất hiệu dụng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *