Câu hỏi 331: Có nên đồng bộ 1 loa cho cả nhà yến hay không?

Trả lời:

–    Trong nhà chim không nên bố trí quá nhiều loại loa sẽ cho ra nhiều tần số khác nhau, âm không đồng nhất, khó hiệu chỉnh âm. Có thể đồng bộ 1 loại loa. Hoặc dùng 2 loại loa, 1 loại cho loa ru và 1 loại cho loa dẫn. Quan trọng là cách bố trí loa cho phù hợp.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *