Câu hỏi 330: Âm thanh có tạp âm như gió, nước chảy có làm chim hoảng sự hay không?

Trả lời:

–    Âm có tạp ầm là do quá trình thu âm bị lẫn lộn các âm khác. Trong thực tế môi trường sống của chim yến luôn chịu sự tác động của thời tiêt như gió, mưa, tiêng ôn…. nên tùy mức độ có thể ảnh hưỏng ít nhiều đến việc dẫn dụ. Tạp âm trong âm thanh nhiều quá sẽ làm giảm chất lượng dẫn dụ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *