Câu hỏi 329: Việc sao chép hay chuyến âm thanh qua mạng internet có làm giảm chất lượng âm thanh hay không?

Trả lời:

–  Tùy theo chất lượng mạng internet, chất lượng thiết bị thu phát, phần mềm chuyển đối file âm thanh, định dạng file âm thanh,… Khuyến cáo không nên chuyển âm qua mạng, chất lượng âm dễ bị ảnh hưởng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *