Câu hỏi 322: Chuồng cu mở 2 lỗ miệng hang, vậy đặt 2 loa lục giác có được hay không?

Trả lời:

–    Mỗi chuồng cu chỉ nên dùng 1 loa lục giác là đủ. Nêu không ngại tốn kém thì có thể đặt nhiều loa lục giác chồng lên nhau kiếu hình tháp vẫn được.

 Hình: Nhà yến mở 2 lỗ miệng hang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *