Câu hỏi 321: Có cần chia ra nhiều hệ loa trong nhà nuôi chim yến không? Tại sao?

Trả lời:

–    Trong nhà yến không cần chia quá nhiều hệ loa vì như vậy dễ khiến mỗi loa có công suất khác nhau và phát ra âm thanh cũng không đồng nhất. Tốt nhất chỉ 1 loại loa ru và 1 loại loa dẫn công suất cao hơn nữa là được. Còn loa phóng, loa lục giác dùng loa công suât cao hơn loa ru.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *