Câu hỏi 319: Tại sao việc đi dây loa cần phải gọn gàng, không lòng thòng?

Trả lời:

–   Đi dây loa không gọn gàng có thể vô tình trở thành bẫy cho chim yến, nhất là chim con mới tập bay. Có nhiêu trường hợp chim yến mắc chân, măc đâu tới chết vào dây loa khi lắp đặt không gọn gàng tạo thành thòng lọng hình chữ V.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *