Câu hỏi 317: Việc lắp đặt loa phải tính toán như thế nào để đảm bảo phân bố đều loa trong phòng?

Trả lời:

–  Trong nhà yên không nên tập trung một vị trí nhiều loa mà nên bố trí loa sao cho âm thanh phát đều nhà. Một tầng có 3 phòng thì phòng 1-2 mở âm trong nhỏ, tập trung phòng cuối mở âm lớn hơn và bố trí nhiều loa hơn (phòng này thường gọi phòng VIP).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *