Câu hỏi 312: Có nên dùng nhiều âm ly để hoạt động luân phiên cho nhà nuôi chim yến hay không?

Trả lời:

–  Nếu dùng gần hết công suất tải loa của âm ly thì dùng thêm âm ly để hoạt động luân phiên đế tăng tuối thọ, còn bình thường thì nếu lắp số loa bằng 50% công suất âm ly thì không cần thêm âm ly luân phiên.

Hình: Amply Tacavi-TCV-400 chuyên dùng cho nhà nuôi yến

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *