Câu hỏi 310: “Cho hỏi có ai đưa loa lục giác vào bên trong chuồng lượn chưa? Em định làm vậy vì hàng xóm kêu đê ngoài ôn ào quá”?

Trả lời:

–  Đây cũng là một hướng cần áp dụng thử cho những nhà yến trong khu dân cư. Đối với những nhà nuôi chim yến có chuông cu rộng nên áp dụng biện pháp này để giữ chim chơi âm trong nhà, tuy nhiên không được mở quá lớn sẽ át tiếng loa dẫn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *