Câu hỏi 307: về phương pháp đi dây thiết kế loa trong nhà yến nên đi như thế nào? mắc song song hay nối tiếp? Và chọn loại dây ra sao?

Trả lời:

–   Chọn dây để dẫn tín hiệu âm thanh tốt nhất là dây lõi đông 100%, để tăng tuồi thọ có thể dùng dây đồng bọc niken. Thiết kế loa đi song song thì đơn giản, dễ bảo trì và kiếm tra. Thiết kế nối tiếp thì dành cho những dòng loa có trở kháng và sử dụng kết hợp nối tiếp và song song để đưa trở kháng tồng về từ 4 Q đến 8 £1.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *