Câu hỏi 306: Xin hỏi cách đặt loa dẫn vào phòng nuôi?

Trả lời:

–  Loa dẫn đặt đôi diện miệng lỗ, nên theo vòng lượn của chim, đặt theo những điếm mốc, lấy gốc nhà làm mốc và đặt ở độ cao khoảng 1,5m – 1,8m hoặc nơi điểm mốc chim bay vào khoảng 20cm là phù hợp.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *