Câu hỏi 305: Có thể dùng dây điện thay dây loa được không?

Trả lời:

–    Có thể sử dựng dây điện 100% lõi đồng thay dây loa. Trong môi trường độ ấm cao trong nhà nuôi chim yến cần lưu ý đen chất lượng dây, tránh tình trạng hoen rỉ gây biến dạng âm thanh, thay đi thay lại nhiều lần.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *